Čiastka č. 45/1964 Zb.

Vydaná dňa: 15.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
103/1964 Zb. Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa 01.07.1964
104/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.01.1965
105/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hodpodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín 01.07.1964