Čiastka č. 42/1964 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
96/1964 Zb. Zákon o technickej normalizácii 01.07.1964
97/1964 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o technickej normalizácii 01.07.1964