Čiastka č. 31/1964 Zb.

Vydaná dňa: 25.04.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb 01.05.1964
73/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností 01.05.1964