Čiastka č. 19/1964 Zb.

Vydaná dňa: 05.03.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964