Čiastka č. 17/1964 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/1964 Zb. Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov 28.02.1964
35/1964 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 28.02.1964
36/1964 Zb. Zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov 28.02.1964