Čiastka č. 6/1963 Zb.

Vydaná dňa: 05.02.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1963 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na plnení úloh rozvoja vedy a techniky 01.01.1963