Čiastka č. 58/1963 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
102/1963 Zb. Zákon o rybárstve. 19.12.1963
103/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve 19.12.1963
104/1963 Zb. Zákon o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch. 19.12.1963