Čiastka č. 57/1963 Zb.

Vydaná dňa: 18.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
101/1963 Zb. Zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu). 01.04.1964