Čiastka č. 55/1963 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 01.04.1964
98/1963 Zb. Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí 01.04.1964