Čiastka č. 53/1963 Zb.

Vydaná dňa: 13.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
94/1963 Zb. Zákon o rodine. 01.04.1964