Čiastka č. 51/1963 Zb.

Vydaná dňa: 11.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
89/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru. 26.12.1963