Čiastka č. 50/1963 Zb.

Vydaná dňa: 10.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
88/1963 Zb. Vyhláška ministra financií, predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a predsedu Štátnej plánovacej komisie o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky 01.01.1964