Čiastka č. 5/1963 Zb.

Vydaná dňa: 02.02.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia 17.02.1963
9/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku v občianskoprávnych veciach, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom. 17.02.1963