Čiastka č. 47/1963 Zb.

Vydaná dňa: 13.11.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/1963 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok 13.11.1963