Čiastka č. 44/1963 Zb.

Vydaná dňa: 17.10.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1963 Zb. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o pamiatkových rezerváciách 17.10.1963
79/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva 17.10.1963