Čiastka č. 34/1963 Zb.

Vydaná dňa: 24.07.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1963 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú dočasné pravidlá pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov rozhodcami 01.08.1963