Čiastka č. 33/1963 Zb.

Vydaná dňa: 19.07.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1963 Zb. Zákon o advokácii 19.07.1963