Čiastka č. 30/1963 Zb.

Vydaná dňa: 13.07.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o evidencii knižníc jednotnej sústavy, o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom práve knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov 13.07.1963