Čiastka č. 27/1963 Zb.

Vydaná dňa: 25.06.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1963 Zb. Vyhláška ministra-predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií o racionalizačných opatreniach investičnej povahy v štátnych hospodárskych organizáciách 25.06.1963