Čiastka č. 24/1963 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1963 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Krkonošského národného parku 10.06.1963
42/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút Krkonošského národného parku 10.06.1963