Čiastka č. 23/1963 Zb.

Vydaná dňa: 30.05.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1963 Zb. Vládna vyhláška o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám 01.06.1963