Čiastka č. 22/1963 Zb.

Vydaná dňa: 27.05.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla 11.01.1961
39/1963 Zb. Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Zb., ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja 01.06.1963