Čiastka č. 20/1963 Zb.

Vydaná dňa: 27.04.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok 01.05.1963