Čiastka č. 2/1963 Zb.

Vydaná dňa: 24.01.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
4/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohodách medzi Československou socialistickou republikou a Kráľovstvom dánskym, Kráľovstvom nórskym a Kráľovstvom švédskym o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia 08.02.1964