Čiastka č. 19/1963 Zb.

Vydaná dňa: 25.04.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/1963 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a chemického priemyslu o hygienickej ochrane pred ionizujúcim žiarením a o hospodárení so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 01.05.1963
35/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch 01.09.1963