Čiastka č. 16/1963 Zb.

Vydaná dňa: 04.04.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti 04.04.1963