Čiastka č. 12/1963 Zb.

Vydaná dňa: 06.03.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1963 Zb. Zákon o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii 06.03.1963