Čiastka č. 1/1963 Zb.

Vydaná dňa: 05.01.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva. 05.01.1963
2/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Štátneho cenového výboru 05.01.1963
3/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov 05.01.1963