Čiastka č. 68/1962 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
123/1962 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pôdohospodárskej dani 28.12.1962
124/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o pôdohospodárskej dani 28.12.1962