Čiastka č. 67/1962 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1962 Zb. Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii 28.12.1962