Čiastka č. 60/1962 Zb.

Vydaná dňa: 30.11.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
112/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl 01.09.1961
113/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti 01.12.1962