Čiastka č. 40/1962 Zb.

Vydaná dňa: 03.08.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o Antarktíde 18.08.1962