Čiastka č. 24/1962 Zb.

Vydaná dňa: 16.05.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied. 01.04.1962