Čiastka č. 21/1962 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/1962 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953 02.05.1962
44/1962 Zb. Vyhláška Ministra zdravotníctva, ktorou sa mení a doplňuje liečebný poriadok 01.04.1962