Čiastka č. 12/1962 Zb.

Vydaná dňa: 09.03.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1962 Zb. Zákon o poľovníctve 01.03.1962
24/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve 01.03.1962
25/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri 01.03.1962