Čiastka č. 72/1961 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
154/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti 01.01.1962