Čiastka č. 66/1961 Zb.

Vydaná dňa: 09.12.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/1961 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok). 01.01.1962