Čiastka č. 4/1961 Zb.

Vydaná dňa: 06.02.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1961 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní Československého radu Bieleho leva 06.02.1961
11/1961 Zb. Vyhláška ministra ťažkého strojárstva o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi 06.02.1961