Čiastka č. 39/1961 Zb.

Vydaná dňa: 15.08.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o úlohách orgánov Revolučného odborového hnutia a národných výborov pri výkone dozoru a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 01.09.1961