Čiastka č. 29/1961 Zb.

Vydaná dňa: 08.07.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/1961 Zb. Zákon o veterinárnej starostlivosti 01.10.1961