Čiastka č. 28/1961 Zb.

Vydaná dňa: 07.07.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1961 Zb. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 01.09.1961