Čiastka č. 22/1961 Zb.

Vydaná dňa: 05.06.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev 05.06.1961
50/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní vlastných stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácii 05.06.1961