Čiastka č. 17/1961 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
39/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty 01.08.1961