Čiastka č. 70/1960 Zb.

Vydaná dňa: 21.11.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
163/1960 Zb. Zákon o štátnom znaku a o štátnej vlajke 21.11.1960
164/1960 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia