Čiastka č. 69/1960 Zb.

Vydaná dňa: 17.11.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov 01.01.1961
162/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.) o účasti Štátnej poisťovne na zábrannej starostlivosti proti škodám 01.01.1961