Čiastka č. 5/1960 Zb.

Vydaná dňa: 23.02.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1960 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní príspevku vedením závodu na úhradu nákladov činnosti základnej organizácie Revolučného odborového hnutia 23.02.1960
11/1960 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti 01.12.1959
12/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach dojednaných v Ottawe 3. októbra 1957 09.03.1960