Čiastka č. 24/1960 Zb.

Vydaná dňa: 07.06.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1960 Zb. Zákon o národných výboroch 12.06.1960
66/1960 Zb. Vládne nariadenie o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov 12.06.1960