Čiastka č. 17/1960 Zb.

Vydaná dňa: 22.04.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.) o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách 15.04.1960
46/1960 Zb. Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o lehotách pre odovzdanie projektovej dokumentácie stavieb 01.05.1960