Čiastka č. 36/1959 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1959 Zb. Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov 01.05.1960