Čiastka č. 35/1959 Zb.

Vydaná dňa: 15.12.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/1959 Zb. Zákon o miestnom hospodárstve 01.01.1960
74/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí 30.12.1959
75/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení 30.12.1959